Linux şi medii virtuale de instruire 2006

10-14 septembrie 2006, Arad, România


LVLE 2006
Anunţ
Teme
Concurs
Calendar
Program
Comitet ştiinţific
Organizare
Taxa de participare
Inscriere online
Trimiterea lucrărilor
LVLE 2006
A patra ediţie a seminarului
Linux şi medii virtuale de instruire

Invităm profesori, cercetători, profesionişti, studenţi şi alte persoane interesate de aceste tematici să contribuie şi să participe la seminar.

Potenţialii autori sunt invitaţi să trimită lucrări originale, nepublicate în altă parte, descriind rezultate teoretice şi practice obţinute, precum şi soluţii adoptate.

Aşteptăm rezumate extinse ale lucrărilor (1-2 pagini), în limba română. Lucrarea completă urmează a fi trimisă după recenzarea rezumatelor şi anunţul de acceptare a lucrării. Lucrările finale vor fi redactate în limba română, fiind însoţite de un rezumat în limba engleză. Rezumatele şi lucrările, în format OpenOffice sau RTF, vor fi incărcate online pe server (beneficiind de interfaţa MyReview), sau vor fi expediate pe adresa linux@relis.uvvg.ro.

De asemenea, invităm studenţii şi elevii să participe la concursul de proiecte Linux (şi nu numai).


Ultima actualizare: 16 mai 2006