Linux şi medii virtuale de instruire 2007

19-22 septembrie 2007, Arad, România


LVLE 2007
Anunţ
Teme
Concurs
Calendar
Program
Comitet ştiinţific
Organizare
Taxa de participare
Trimiterea lucrărilor
LVLE 2007
A cincea ediţie a seminarului naţional
Linux şi medii virtuale de instruire

Invităm profesori, cercetători, profesionişti, studenţi şi alte persoane interesate de aceste tematici să contribuie şi să participe la seminar.

Potenţialii autori sunt invitaţi să trimită lucrări originale, nepublicate în altă parte, descriind rezultate teoretice şi practice obţinute, dezvoltări-localizări soft, studii de caz, precum şi soluţii adoptate.

Aşteptăm rezumate extinse ale lucrărilor (1-2 pagini), în limba română. Lucrarea completă urmează a fi trimisă după recenzarea rezumatelor şi anunţul de acceptare a lucrării. Lucrările finale vor fi redactate în limba română, fiind însoţite de un rezumat în limba engleză. Rezumatele şi lucrările, în format OpenOffice sau RTF, vor fi încărcate online pe server (beneficiind de interfaţa MyReview), sau vor fi expediate pe adresa linux@relis.uvvg.ro.

Lucrările acceptate vor fi incluse în CD-ul conferinţei şi vor fi publicate în în volumul Studia (pe 2007) al Universităţii "Vasile Goldiş".

De asemenea, invităm studenţii şi elevii să participe la concursul de proiecte Linux (şi nu numai).


Ultima actualizare: 10 aprilie 2007