Linux şi medii virtuale de instruire 2007

19-22 septembrie 2007, Arad, România


LVLE 2007
Anunţ
Teme
Concurs
Calendar
Program
Comitet ştiinţific
Organizare
Taxa de participare
Inscriere online
Trimiterea lucrărilor
LVLE 2007
A cincea ediţie a seminarului
Linux şi medii virtuale de instruire

Aşteptăm rezumate extinse ale lucrărilor (1-2 pagini), în limba română. Lucrarea completă urmează a fi încăcată sau trimisă doar după recenzarea rezumatelor şi anunţul de acceptare a lucrării. Lucrările finale vor fi redactate în limba română, fiind însoţite de un rezumat în limba engleză, în format OpenOffice sau RTF, urmând modelul. Rezumatele şi lucrările vor fi (preferabil) încărcate online, sau expediate (ca fişier ataşat) în format OpenOffice sau RTF pe adresa linux@relis.uvvg.ro.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul ştiinţific. Acesta are dreptul de a solicita autorilor completări sau corecturi, sau chiar de a respinge lucrări. Observaţiile vor putea fi văzute pe server, solicitările de corecturi/modificări vor fi transmise autorilor prin email.

Formatul recomandat de redactare a lucrărilor este destinat pregătirii volumului pe CD, precum ş publicării în revista Studia, după prezentarea în seminar.

Lucrările seminarului vor fi distribuite participanţilor pe suport electronic (CD) în timpul desfăşurării. Volumul cu lucrările (completate şi revizuite ca urmare a prezentării şi discutării lor în cadrul seminarului) va fi editat şi publicat la Editura UVVG ca fascicol al revistei Studia.


Ultima actualizare: 10 aprilie 2007